Objekti

Objekti u Slobodnoj zoni

Magacini i proizvodne hale

Na kompleksu Slobodne Zone Beograd postoji 25 objekata različite namene, od čega 14 objekata predstavlja magacine i proizvodne hale.

Kompleks Slobodna zona „Beograd“ lociran je na desnoj obali Dunava, na prostoru između Luke „Beograd“ i Pančevačkog mosta. Pripada širem gradskom jezgru. Ukupna površina zemljišta na kom je formirana Slobodna zona „Beograd“ je 81.400 m2. Slobodna zona „Beograd“ je oformljena kao prostor zatvorenog tipa. Ograđena je ogradom koju osvetljava javna rasveta, pravilno postavljena na celokupnoj graničnoj površini.

Postoje dva ulaza u zonu, oba sa strane istočne saobraćajnice. Glavni ulaz nalazi se na sredini strane Slobodne zone prema ulici. Na ulazu u kompleks nalazi se kapija pored koje je portirnica, kontrolni punkt sa službom obezbeđenja koja vrši kontrolu ulaza i izlaza, kako teretnih, tako i putničkih vozila. Postoji i mogućnost kontrole pešačkog prelaza. Drugi ulaz nalazi se na zadnjoj tački Istočne saobraćajnice, uz obalu sa Dunavom. Ulaz je manji, takođe kontrolisan, sa portirnicom i službom obezbeđenja.

Na kompleksu Slobodne Zone Beograd postoji 25 objekata različite namene, od čega 14 objekata predstavlja magacine i proizvodne hale. Objekti se razlikuju po nameni, veličini, vlasništvu, korisnicima i vremenu izgradnje. Veličina objekata varira od nekoliko stotina do nekoliko hiljada kvadratnih metara. Najveći broj objekata je pravougaonog oblika, po tipu prizemni, dominatne namene hala – magacin. Većina objekata je sagrađena u periodu od 1996 do 2004. godine i ima svoje posebne delove. Svi naši objekti su potpuno infrastrukturno opremljeni.

Sa ponosom možemo da kažemo da Kompanija Slobodna zona Beograd danas okuplja neka od najpoznatijih imena iz sektora farmaceutike i farmakologije, IT tehnologije, proizvodnje medicinske opreme i dr.

Tražite magacinski prostor u centru Beograda?