LOKACIJA

Izuzetan geografski položaj

Lokacija područja Slobodne zone

Slobodna zona “Beograd” nalazi se na povoljnom geografskom položaju, smeštena u centru grada, na desnoj obali reke Dunav, između Luke “Beograd” i Pančevačkog mosta. Ovaj položaj pruža brojne prednosti za poslovanje.

Značaj reka, pre svega reke Dunav, je neprocenjiv. Dunav je jedna od najvažnijih reka u Evropi, koja povezuje različite zemlje i omogućava transport robe brodovima. Slobodna zona Beograd ima privilegiju da se nalazi na obali Dunava, sa uređenom obalom.

Blizina graničnih prelaza takođe čini Slobodnu zonu Beograd atraktivnom za poslovanje olakšavajući trgovinu i transport robe sa susednim zemljama. Blizina graničnih prelaza smanjuje troškove transporta i skraćuje vreme potrebno za carinske procedure, što je od velike važnosti za brzo i efikasno poslovanje.

Ukupna površina objekata u Slobodnoj zoni Beograd iznosi 43 368m², što pruža dovoljno prostora za različite vrste industrija i delatnosti dok se ukupno područje zone prostire na 81 400m².

Jedinstvena infrastruktura

Kompanija Slobodna Zona Beograd korisnicima pruža potpuno infrastrukturno opremljeno zemljište na području Slobodne zone Beograd

Lokacija Slobodne zone Beograd označena na mapi