Dokumentacija - obaveštenja akcionarima

Skupština akcionara 25 06 2024

Kompanija Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd MB 07554168

Dan upućivanja – slanja poziva – datum objave: 24.05.2024. godine

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara Društva sa propisanim formularima punomoćja

1. Odluka o sazivanju i objavi poziva za redovnu sednicu skupštine društva

2. Punomoćje

3. Formular za glasanje u odsustvu