slobodna zona beograd slobodna zona beograd slobodna zona beograd

Kompanija Slobodna zona „Beograd“ a.d. a.d. (mb:07554168) – održana redovna sednica Skupštine akcionara:

Datum objave: 07.07.2017.g. – Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara od 26.06.2017.g. - ovde.